โดรนเพื่อการเกษตร คืออะไร?

โดรนเกษตรมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ โดรนสำรวจพื้นที่ ออกแบบมาเพื่อสำรวจความสมบูรณ์ของพืช วัชพืช แมลง รวมถึงสภาพที่ดิน เพื่อนำไปเป็นข้อมูลวิเคราะห์การดูแลพืช [...]