โดรนเกษตรมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่
โดรนสำรวจพื้นที่
ออกแบบมาเพื่อสำรวจความสมบูรณ์ของพืช วัชพืช แมลง รวมถึงสภาพที่ดิน เพื่อนำไปเป็นข้อมูลวิเคราะห์การดูแลพืช ลดการสูญเสียของพืชในไร่ เช่นรุ่น DJI Mavic 3 Multispectral
โดรนฉีดพ่น
ออกแบบมาเพื่อพ่นน้ำยาสารเคมี กำจัดวัชพืช หว่านปุ๋ย หว่านเมล็ด ทำงานไว ฉีดพ่นได้ทั่วถึงทุกพื้นที่ในไร่ เช่นรุ่น DJI AGRAS T10, T20P, T30, T40