ปลูกถั่วเหลืองเป็นปุ๋ยพืชสด เคล็ดลับบำรุงดิน ช่วยเสริมรายได้!