ทริกเด็ด! บำรุงข้าวให้สวยเต็มรวง ด้วยการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ