ทำความรู้จัก “เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด” ลดต้นทุน เพิ่มพูนผลผลิตในนาข้าว